22 14 14 90 mail@montebello.no

Om oss

Montebello Diagnostics

Våre satsningsområder er mikrobiologiske sykehuslaboratorier, men også næringsmiddellaboratorier, primærhelsetjenesten og forskningslaboratorier.

Vi tilbyr radioaktive isotoper og laboratorieinstrumenter samt diagnostiske tester inne de fleste metoder, eksempelvis: ELISA, RealTime-PCR, immunkromografi (hurtigtester), og agglutinasjonstester, immunflourescens og flere.

Vi gjør vårt beste for å støtte laboratorier i hverdagen ved rask levering, solid brukerstøtte og raske svar på brukerspørsmål.

Vår historie

Montebello Diagnostics AS ble startet i Oslo i 1997 av Ingrid Brobakk og Alf Gervin.

I begynnelsen arbeidet Ingrid og Alf fra sin villa og kontor på Montebello i Oslo. Men omsetningen og ansatte økte og selskapet flyttet til dagens tidsmessige og store lokaler på Bryn i Oslo.
Helt fra starten ble det fokusert på klinisk mikrobiologi, spesielt innen bakteriologi. Da molekylære tester fikk et kvalitetsløft var det naturlig å ta steget inn i dette området, og dette er fortsatt en viktig plattform i selskapet. I dag er også cytologi og TDM kjerneområder. Selskapet har hele tiden hatt solid vekst og favner i dag en rekke andre fagfelt. Selskapet har høyt skolerte og dyktige produktspesialister.

Montebello Diagnostics eies i dag av gründerne og ansatte.

Miljøprofil

Montebello Diagnostics har en lang tradisjon med å hensynta miljøet gjennom daglig drift.

Vi erfarte tidlig at miljøvennlige valg ofte var de mest kostnadseffektive, og etablerte tidlig tiltak som volumeffektiv varetransport, gjenbruk av transportemballasje, bruktkjøp av kontorutstyr, – møbler, og -rekvisita, og oppmerksomhet om moderat forbruk på alle plan. Denne miljøvennlige kulturen har vi tatt med oss etter hvert som selskapet har vokst.
Montebello Diagnostics ønsker å videreføre vårt klimaengasjement ved å målrettet ta ansvar for miljøet. Dette inkluderer bla. avfallshåndtering og tilbud om returordning for kasserte elektroniske produkter.

Virksomheten er medlem i Grønn Punkt Norge og er Miljøfyrtårnsertifisert (vår miljøpolicy)

 

Miljøfyrtårn

Montebello Diagnostics er sertifisert av Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Som miljøfyrtårn-sertifisert bedrift har vi dokumentert at vi har et effektivt miljøledelsessystem som hjelper oss til å redusere miljøbelastningen, og stimulerer til grønn omstilling.

Grønt punkt Norge

Montebello Diagnostics er medlem i Grønt punkt Norge.

Medlemskapet innebærer av vi har betalt for emballasjen vi benytter slik at Grønt Punkt Norge kan administrere en forsvarlig innsamling og gjenvinning av plast- metall og glassemballasje, drikkekartonger og bølgepapp.

 

Åpenhetsloven 

Her ligger vår redgjørelse for aktsomhetsvurderinger gjort i Montebello Diagnostics AS (PDF)