22 14 14 90 mail@montebello.no

Våre leverandører


 

Hologic tilbyr den helautomatiske molekylære analyseplattformen Panther med tilhørende tester.  Alle testene er basert på Hologic sin patenterte Aptima teknologi, som gir svært presis diagnostikk.  Panther tilbyr en høy grad av automasjon og utstrakt bruk av prosesskontroller, noe som gir god sporbarhet og høy kapasitet.  Assays for Panther er under stadig utvikling, og vi kan tilby tester for CT/NG, M.genitalium, T.vaginalis, kvantitativ HIV, kvantitativ HCV, kvantitativ HBV.

Hologic ThinPrep produkter ble lansert i 1996 og er verdensledende innen væskebasert cytologi. ThinPrep Pap test benytter PreservCyt mediet som muliggjør både cytologisk prøve samt molekylær diagnostikk (HPV og STIs) fra samme prøven – pålitelig og presist.

ThinPrep serien er omfangsrik og består av mange ulike produkter for cervix væskebasert cytologi, men også for non-gynekologiske applikasjoner. Hologic tilbyr en strømlinjeformet løsning med produkter og automasjon. Automasjon tilpasset produktene er ThinPrep Imaging System, ThinPrep 2000 System, Thinprep 5000 Processor, Thinprep 5000 Autoloader System. For paraffininnstøping av ThinPrep celleprøve for histologiske analyser tilbys Cellient Systemet.

R-biopharm leverer reagenser og automasjon til;

  • serologi (RIDASCREEN)
  • hurtigtester (RIDAQUICK)
  • real-time PCR (RIDAGENE)

PCR reagensene er designet slik at flere ulike assays kan kjøres på en og samme plate med en universalprofil.  Dette muliggjør også samkjøring av RNA og DNA assays.  Det er også kun to ulike internkontroller (RNA og DNA), noe som gir brukeren maksimal fleksibilitet.  RIDAGENE produktserien er omfangsrik og tilbyr kit med multiplexing for alle aktuelle respiratoriske agens, fecale agens, sykehuservervede infeksjoner, STI samt hudinfeksjoner.

Sifin Diagnostics tilbyr en stor produktportefølje med spesifikke testreagenser for serotyping i klinisk og veterinær diagnostikk.  Sifin testene er basert på monoklonale antistoffer, noe som gir en sterk og spesifikk agglutinasjon uten kryssreaktivitet.  Sifin er særlig sterke på Salmonella, Shigella, Yersinia og Coli diagnostikk.
Liofilchem®MIC Test Strips er kvantitative assays for bestemmelse av Minimum Inhibitory Concentration (MIC) for antimikrobielle reagenser mot mikroorganismer for å indikere optimal pasientbehandling og for å identifisere resistensmønstre.
Coris BioConcept utvikler og produserer antigen hurtig deteksjonstester for påvisning av enteriske, gastroenterologiske og respiratoriske sykdommer.  Coris BioConcept produserer også molekylære diagnostiske produkter av høy kvalitet, særlig innenfor feltet antibiotikaresistens.  Produktlinjen RESIST-range og RESIST-3 tilbyr hurtigtester med opptil trippel-deteksjon av karbapenemase-produserende enterobakterier.
AmplexDiagnostics GmbH tilbyr molekylær hurtigdiagnostikk på sitt patenterte eazyplex-system.  Systemet er lite, raskt og kan analysere inntil 8 prøver per kjøring.  En kjøring tar mellom 15-25 minutter avhengig av agens.  Testene utføres uten DNA ekstraksjon, og det er minimalt med hands-on tid.  Eazyplex assays er hovedsakelig for påvisning av antibiotika-resistens gener.
Dynex technologies tilbyr innovative og fleksible ELISA roboter som er enkle å bruke.  Vi tilbyr DS2 og DSX instrumentene, med henholdsvis plass for 2 og 4 ELISA plater.  Montebello Diagnostics har lang erfaring med installering, service, opplæring og brukersupport av Dynex instrumentene.
Hain Lifescience tilbyr molekylær diagnostikk som blant annet utføres ved hjelp av sin FluoroType teknologi og FluoroCycler.  Instrumentet er lite, raskt og prisvennlig. Hain tilbyr diagnostiske assays for både mikrobiologi, virologi og human genetikk.  Hain er også særlig kjent for sin grundige diagnostikk portefølje for påvisning av tuberkolose.
Trinity Biotech tilbyr en omfangsrik produktportefølje med en rekke lateral-flow hurtigtester, blant annet Strep pneumoniea og Legionella.  Trinity Biotech tilbyr brukervennlig diagnostikk og automasjon for HbA1c.  Vi fører også instrumentuavhengige kit og kontroller for klinisk kjemi.
Apacor tilbyr produkter for oppkonsentrering av parasitter fra feces.  Apacor benytter seg av sitt unike, patenterte filtreringssytem Parasep®.  Parasep® muliggjør parasittdeteksjon fra et enkelt rør.  Parasittkonsentreringsrørene finnes i flere størrelser og med ulike fiksativer.

Apacor fører også transportrør for innsamling, transport, preservering og undersøkelse av feces-prøver for identifikasjon av parasitter, bakterier og virus.

Panagene er vår leverandør av blant annet kundetilpassede PNA oligoer, merkede PNA oligoer, PNA-peptide konjugater og ƴ-PNA.  Alle oligoer er produsert i henhold til ISO9001/2000 og det følger med HPLC rapport og MALDI-TOF analyse med produktene.  Panagene leverer også FISH prober basert på PNA og PNA™ miRNA inhibitorer.
Hartmann Analytic er vår leverandør for radioaktivt merkede kjemikalier, Tritium merkede reagenser, oligonukleotide innmerking og merkede peptider.  Hartmann Analytic tilbyr stor fleksibilitet, rask levering og kompetitive priser.
Insitut Virion/Serion GmbH tilbyr serologiske assays av høy kvalitet.  Virion/Serion tillager ELISA kit for deteksjon av infeksjoner forårsaket av virus, bakterier, parasitter og fungi.