22 14 14 90 mail@montebello.no

PCR-test for Covid-19 (SARS-CoV-2)

Den nye pasientnære og molekylære hurtigtesten fra Bosch

BOSCH Vivalytic SARS-CoV-2 er en genteknologisk hurtigtest som analyseres på et moderne og brukervennlig analyseinstrument.

ENKEL
Brukervennlig og hygienisk, lukket kassettsystem gjør systemet egnet for pasientnær analysering. Minimal
mulighet for brukerfeil, gode prosesskontroller og automatisk kontroll på korrekt utført prøvetaking sikrer
pålitelig resultat innen kort tid.

RASK
Avansert BOSCH-teknologi tillater raske PCR-svar og omfattende syndromtester i ett og samme instrument.
PCR-test for Covid-19 (SARS-CoV-2) testen er svært rask og gir resultat innen 40 minutter.

TILGJENGELIG
Ledende automasjon- og produksjonserfaring sikrer god tilgjengelighet på både testkassetter og instrumenter. Installasjon er «plug-in», og vi har erfaring med opplæring via videoløsning. BOSCH samarbeider med flere reagensleverandører der alle utvikler tester for systemet. Vi har derfor flere SARS-tester
tilgjengelig, deriblant en for pooling.

Kontakt oss for mer informasjon.

PCR-test for Covid-19 (SARS-CoV-2)