22 14 14 90 mail@montebello.no

Montebello Diagnostics AS

Sammen har vi flere tiårs erfaring fra praktisk bioingeniørarbeid, og kjenner derfor de daglige utfordringene på laboratoriet.

Montebello Diagnostics

Våre satsningsområder er mikrobiologiske sykehuslaboratorier, men også næringsmiddellaboratorier, primærhelsetjenesten og forskningslaboratorier.

Vi tilbyr radioaktive isotoper og laboratorieinstrumenter samt diagnostiske tester inne de fleste metoder, eksempelvis: ELISA, RealTime-PCR, immunkromografi (hurtigtester), og agglutinasjonstester, immunflourescens og flere.

Vi gjør vårt beste for å støtte laboratorier i hverdagen ved rask levering, solid brukerstøtte og raske svar på brukerspørsmål.

Vår historie

Montebello Diagnostics AS ble startet i Oslo i 1997 av Ingrid Brobakk og Alf Gervin.

I begynnelsen arbeidet Ingrid Brobakk hjemmefra med produktene, mens Alf Gervin leverte varer, etter han var ferdig på arbeidet i Forsvaret. Montebello hadde lokaler i den gamle garasjen hjemme hos Ingrid og Alf.
Etter hvert flyttet de selskapet lokaler i Husebybakken 34, og driften økte gradvis.
Antallet produkter økte og satsningen i Montebello ble «å fokusere på klinisk mikrobiologi med spesielt fokus innen bakteriologi».
Da molekylære tester gjorde seg gjeldende var det naturlig å ta steget inn i det området siden kvaliteten på diagnostisering fikk et viktig løft. Den molekylære plattformen er fremdeles en av de mest sentrale elementene for fokuset.
Som følge av disse valgene vokste selskapet videre og favner i dag et ganske bredt spekter av fagområder, fortsatt med det samme kjernefokuset men etter hvert supplert av diagnostikk for andre fagfelt også som cytologi og TDM.

Montebello er i dag lokalisert i større lokaler på Bryn i Oslo og sysselsetter 5 produktspesialister, logistikkpersonale og ledelse. Selskapet er fortsatt uavhengig og eid av gründere og ansatte.