22 14 14 90 mail@montebello.no

Montebello Diagnostisc AS

Sammen har vi flere tiårs erfaring fra praktisk bioingeniørarbeid, og kjenner derfor de daglige utfordringene på laboratoriet.

Montebello Diagnostics

Våre satsningsområder er mikrobiologiske sykehuslaboratorier, men også næringsmiddellaboratorier, primærhelsetjenesten og forskningslaboratorier.

Vi tilbyr radioaktive isotoper og laboratorieinstrumenter samt diagnostiske tester inne de fleste metoder, eksempelvis: ELISA, RealTime-PCR, immunkromografi (hurtigtester), og agglutinasjonstester, immunflourescens og flere.

Vi gjør vårt beste for å støtte laboratorier i hverdagen ved rask levering, solid brukerstøtte og raske svar på brukerspørsmål.

Vår historie

Montebello Diagnostics AS ble startet i Oslo i 1997 av Ingrid Brobakk og Alf Gervin.

I begynnelsen arbeidet Ingrid og Alf fra sin villa og kontor på Montebello i Oslo. Men omsetningen og ansatte økte og selskapet flyttet til dagens tidsmessige og store lokaler på Bryn i Oslo.
Helt fra starten ble det fokusert på klinisk mikrobiologi, spesielt innen bakteriologi. Da molekylære tester fikk et kvalitetsløft var det naturlig å ta steget inn i dette området, og dette er fortsatt en viktig plattform i selskapet. I dag er også cytologi og TDM kjerneområder. Selskapet har hele tiden hatt solid vekst og favner i dag en rekke andre fagfelt. Selskapet har høyt skolerte og dyktige produktspesialister.

Montebello Diagnostics eies i dag av gründerne og ansatte.